Koirien käyttäytymisestä, luonteesta, persoonallisuudesta, testaamisesta, hyvinvoinnista, teknologiasta ja vähän muustakin.

torstai 26. heinäkuuta 2012

Linkki luentokalvoihin luonteen ja käyttäytymisen testaamisesta ja tutkimustuloksista

GR kesäleirillä 18.7.2012 pitämäni luento teki pikaisen läpileikkauksen luonteen ja käyttäytymisen testaamiseen ja tutkimustuloksiin kattaen

- luonneominaisuuksien selvittämisen tapoja
- testaamisen tavoitteita
- esimerkkejä testeistä ja niissä selvitettäviä ominaisuuksia
- esimerkkejä tutkimustuloksista

Esityksen kalvot hieman editoituna esitysversioon verrattuna (kuvat kirjoitettu auki teksteinä). Kirjoittelen erikseen tarkemmin kalvojen eri teemoista.

tiistai 24. heinäkuuta 2012

Blogin avaussanat

Tämä blogi sai kimmokkeen valmistelemastani esitelmästä Golden Ring ry:n kesäleirille Virroille 2012.

Esitelmän aiheena oli "Luonne ja käyttäytyminen - Testaamisesta ja tutkimustuloksista".

Kahlasin esitelmän tekoa varten läpi valitun joukon alkuperäisiä tutkimusartikkeleita, tutkijoiden esitelmiä (suurkiitokset Katriina Tiiralle) sekä yhteenvetäviä suomenkielisiä artikkeleita (HETI ry, Canis -lehden tiedepalsta, mm. Katariina Mäki ja Riitta Liimatainen, ent. Lamminsalo).

Jälkikäteen aloin miettiä, että kahlaamissani alkuperäisissä tutkimusartikkeleissa ja muussa materiaalissa sekä myös jo aiemmilla kursseilla ja luennoilla kuulemassani olisi aineksia jakaa muillekin jotain koirien käyttäytymiseen, persoonallisuuteen ja hyvinvointiin sekä koiriin liittyvään teknologiaan liittyen.

Niinpä tämä blogi saa tässä alkusanansa. Pyrkimykseni on nojata faktaan, mutta väliin mahtunee joitakin omia pohdintoja tai kokemuksiakin. Koiran käyttäytymistä, persoonallisuutta ja mm. näiden periytymistä sekä koiriin liittyvää teknologiaa on tutkittu vielä varsin vähän, vaikka tutkimusten määrä lisääntyykin jatkuvasti.

Tieteessä ja tutkimuksessa tavoitteena on luoda uutta tietoa ja nostaa uusia kysymyksiä jatkotutkimukseen. Usein havaitaan tarvetta parantaa tutkimusasetelmia tai ottaa jotain uutta huomioon niissä, tai toistaa tutkimus tulosten vahvistamiseksi tai kumoamiseksi. Monilla koiraharrastajilla ja kasvattajilla on kokemuksen kautta tullut tuntuma asioihin, joita myös tutkimuksilla usein tarkastellaan. Tutkimukset voivat osaltaan joko tukea tuota näppituntumaa tai kokemusta, tai ääripäässä kaataa uskomuksia, joille ei ole katetta. Jotta tutkimustuloksista on hyötyä, ne on vietävä käytäntöön ja hyödynnettävä, siten että niillä on oikeasti merkitystä ja vaikutusta ihmisen ja koiran yhteiselossa.

Tutkimukset siis kertovat meille parhaimmilllaan jotain uutta ja mielenkiintoista, vähintään herätellen uusia kysymyksiä ja parhaimmillaan antaen uutta ymmärrystä ihmisen parhaasta ystävästä!

Toivon, että lukijana löydät itsellesi uusia, yllättäviä ja innostavia näkökulmia!