Koirien käyttäytymisestä, luonteesta, persoonallisuudesta, testaamisesta, hyvinvoinnista, teknologiasta ja vähän muustakin.

perjantai 3. elokuuta 2012

Luonteen ja persoonallisuuden selvittämisen taustaa

Tämä postaus taustoittaa koiran luonteen ja persoonallisuuden selvittämisen ja testaamisen taustaa, tavoitteita ja tapoja yleisellä tasolla. Postauksessa ei käsitellä käyttäytymisen/käytöksen muokkaamiseen liittyvää selvittämistä esimerkiksi koulutuksessa tai ongelmakoirakoulutuksessa vaikka monet sovellettavat menetelmät ovat samankaltaisia tai samoja. Tässä ei myös erityisesti käsitellä käyttöominaisuuksien selvittämistä, vaikka teksti on osin yleistettävissä myös käyttöominaisuuksiin.

Taustaa

Koiran luonne/persoonallisuus ohjaa koiran käyttäytymistä. Tutkimusmaailmassa on siirrytty 2000-luvulla käyttämään pääasiassa termiä koiran persoonallisuus ja sen osa-alueet, kun aiemmin puhuttiin "luonteesta" ja luonneominaisuuksista. Jotkut tutkijat ja kirjoittajat käyttävät persoonallisuuden sijaan termiä temperamentti. Tässä kuitenkin käytetään termia persoonallisuus tai luonne, koska monissa perinteisissä luonnetesteissä temperamentti on arvioitava luonteen ominaisuus, jolla kuvataan koiran vilkkautta, tarkkaavaisuutta.

Osa persoonallisuudesta tai käyttäytymisestä on perittyä (genotyyppi) ja osa ympäristön muokkaamaa (=>fenotyyppi, ilmiasu). Fenotyyppiin eli ilmiasuun, sellaisena kuin koiran käytöksen ja persoonallisuuden havaitsemme, vaikuttaa perimän lisäksi muun muassa koiran sosiaalinen ja fyysinen konteksti (ympäristö), elämänkokemukset, kohtelu, koulutusmenetelmät sekä koiran terveys ja hyvinvointi (esim. kipu, sairaudet, stressi).

torstai 26. heinäkuuta 2012

Linkki luentokalvoihin luonteen ja käyttäytymisen testaamisesta ja tutkimustuloksista

GR kesäleirillä 18.7.2012 pitämäni luento teki pikaisen läpileikkauksen luonteen ja käyttäytymisen testaamiseen ja tutkimustuloksiin kattaen

- luonneominaisuuksien selvittämisen tapoja
- testaamisen tavoitteita
- esimerkkejä testeistä ja niissä selvitettäviä ominaisuuksia
- esimerkkejä tutkimustuloksista

Esityksen kalvot hieman editoituna esitysversioon verrattuna (kuvat kirjoitettu auki teksteinä). Kirjoittelen erikseen tarkemmin kalvojen eri teemoista.

tiistai 24. heinäkuuta 2012

Blogin avaussanat

Tämä blogi sai kimmokkeen valmistelemastani esitelmästä Golden Ring ry:n kesäleirille Virroille 2012.

Esitelmän aiheena oli "Luonne ja käyttäytyminen - Testaamisesta ja tutkimustuloksista".

Kahlasin esitelmän tekoa varten läpi valitun joukon alkuperäisiä tutkimusartikkeleita, tutkijoiden esitelmiä (suurkiitokset Katriina Tiiralle) sekä yhteenvetäviä suomenkielisiä artikkeleita (HETI ry, Canis -lehden tiedepalsta, mm. Katariina Mäki ja Riitta Liimatainen, ent. Lamminsalo).

Jälkikäteen aloin miettiä, että kahlaamissani alkuperäisissä tutkimusartikkeleissa ja muussa materiaalissa sekä myös jo aiemmilla kursseilla ja luennoilla kuulemassani olisi aineksia jakaa muillekin jotain koirien käyttäytymiseen, persoonallisuuteen ja hyvinvointiin sekä koiriin liittyvään teknologiaan liittyen.

Niinpä tämä blogi saa tässä alkusanansa. Pyrkimykseni on nojata faktaan, mutta väliin mahtunee joitakin omia pohdintoja tai kokemuksiakin. Koiran käyttäytymistä, persoonallisuutta ja mm. näiden periytymistä sekä koiriin liittyvää teknologiaa on tutkittu vielä varsin vähän, vaikka tutkimusten määrä lisääntyykin jatkuvasti.

Tieteessä ja tutkimuksessa tavoitteena on luoda uutta tietoa ja nostaa uusia kysymyksiä jatkotutkimukseen. Usein havaitaan tarvetta parantaa tutkimusasetelmia tai ottaa jotain uutta huomioon niissä, tai toistaa tutkimus tulosten vahvistamiseksi tai kumoamiseksi. Monilla koiraharrastajilla ja kasvattajilla on kokemuksen kautta tullut tuntuma asioihin, joita myös tutkimuksilla usein tarkastellaan. Tutkimukset voivat osaltaan joko tukea tuota näppituntumaa tai kokemusta, tai ääripäässä kaataa uskomuksia, joille ei ole katetta. Jotta tutkimustuloksista on hyötyä, ne on vietävä käytäntöön ja hyödynnettävä, siten että niillä on oikeasti merkitystä ja vaikutusta ihmisen ja koiran yhteiselossa.

Tutkimukset siis kertovat meille parhaimmilllaan jotain uutta ja mielenkiintoista, vähintään herätellen uusia kysymyksiä ja parhaimmillaan antaen uutta ymmärrystä ihmisen parhaasta ystävästä!

Toivon, että lukijana löydät itsellesi uusia, yllättäviä ja innostavia näkökulmia!