Koirien käyttäytymisestä, luonteesta, persoonallisuudesta, testaamisesta, hyvinvoinnista, teknologiasta ja vähän muustakin.

perjantai 3. elokuuta 2012

Luonteen ja persoonallisuuden selvittämisen taustaa

Tämä postaus taustoittaa koiran luonteen ja persoonallisuuden selvittämisen ja testaamisen taustaa, tavoitteita ja tapoja yleisellä tasolla. Postauksessa ei käsitellä käyttäytymisen/käytöksen muokkaamiseen liittyvää selvittämistä esimerkiksi koulutuksessa tai ongelmakoirakoulutuksessa vaikka monet sovellettavat menetelmät ovat samankaltaisia tai samoja. Tässä ei myös erityisesti käsitellä käyttöominaisuuksien selvittämistä, vaikka teksti on osin yleistettävissä myös käyttöominaisuuksiin.

Taustaa

Koiran luonne/persoonallisuus ohjaa koiran käyttäytymistä. Tutkimusmaailmassa on siirrytty 2000-luvulla käyttämään pääasiassa termiä koiran persoonallisuus ja sen osa-alueet, kun aiemmin puhuttiin "luonteesta" ja luonneominaisuuksista. Jotkut tutkijat ja kirjoittajat käyttävät persoonallisuuden sijaan termiä temperamentti. Tässä kuitenkin käytetään termia persoonallisuus tai luonne, koska monissa perinteisissä luonnetesteissä temperamentti on arvioitava luonteen ominaisuus, jolla kuvataan koiran vilkkautta, tarkkaavaisuutta.

Osa persoonallisuudesta tai käyttäytymisestä on perittyä (genotyyppi) ja osa ympäristön muokkaamaa (=>fenotyyppi, ilmiasu). Fenotyyppiin eli ilmiasuun, sellaisena kuin koiran käytöksen ja persoonallisuuden havaitsemme, vaikuttaa perimän lisäksi muun muassa koiran sosiaalinen ja fyysinen konteksti (ympäristö), elämänkokemukset, kohtelu, koulutusmenetelmät sekä koiran terveys ja hyvinvointi (esim. kipu, sairaudet, stressi).