Koirien käyttäytymisestä, luonteesta, persoonallisuudesta, testaamisesta, hyvinvoinnista, teknologiasta ja vähän muustakin.

tiistai 29. maaliskuuta 2016

Persoonallisuuspiirteistä MH-luonnekuvauksessa

Pitkästä aikaa oli pakko irrottaa aikaa ja perehtyä jälleen persoonallisuuspiirteisiin ja mitä MH-luonnekuvaustulokset niistä kertovat. Tavoitteena siis hakea mitkä MH:ssa mitatut reaktiot liittyvät mihinkin persoonallisuuden piirteeseen.

Tämä oma innostus graduntekijän (Saija Koivula) tarvekartoitustutkimuksen innoittamana Koiranetin kehittämiseksi tältä osin. Tutkimus toteutetaan FB:ssä.

Kaivelin pari artsua siis esiin uudemman kerran:
- Svartberg, K. Forkman, B. 2002. Personality traits in the domestic dog (Canis Familiaris). Applied Animal Behavior Science 79, 133-155.
- Svartberg, K. 2005. A comparison of behaviour in test and in everyday life: evidence of three consistent boldness-related personality traits in dogs. Applied Animal Behaviour Science, 91, 103-128.

Ensimainitussa (2002) artikkelissa haetaan faktoreita (komponentteja) persoonallisuuspiirteille. Löydöksenä viisi komponenttia (25 satunnaisesti valittua koiraa 47 rodusta, 1175 koiran otos):
1) leikkisyys (2a, 2b, 2c, 5d, 5e, 9a, 9b)
2) uteliaisuus/pelottomuus (-6a, 6c, -6d, -7a, 7b, -7c, 8d)
3) saalistushalukkuus (3a, 3b, 3c, 3d)
4) sosiaalisuus (1a, 1b, 1c, 5c, 5d, 5e, 8e)
5) aggressiivisuus (5b, 6b, 8a, 8b)

Artikkelissa on tarkasteltu näitä sitten kahdeksalle eri roturyhmälle yleistettävyyden testaamiseksi. Jonkun verran eroja löytyy roturyhmien välillä. Esim. noutajilla/vesikoirilla/ylösajavilla koirilla leikkisyys ja sosiaalisuus yhdistyy yhdeksi faktoriksi.

Toisessa myöhemmässä artikkelissa (2005) tarkastellaan näitä persoonallisuuden osa-alueita sekä "etäleikkisyyttä" MH-luonnekuvauksen pohjalta verrattuna arkikäytöstä mittaavaan kyselyyn (C-BARQ) ja sen tuloksiin persoonallisuuteen liittyen. Tutkimukseen osallistuivat 1-2 vuotta aiemmin MH-luonnekuvauksessa olleiden koirien ohjaajat vastaten lähetettyyn kyselyyn (697 kyselyä palautettiin, 73.3% vastausprosentti), ja kyselytuloksia käytettiin validoimaan MH-luonnekuvauksesta johdettuja persoonallisuuspiirteitä. Tässä artikkelissa käytetyt persoonallisuusfaktorit ovat MH-osalta seuraavat:

1) leikkisyys ((2a, 2b, 2c, 9a, 9b)
2) uteliaisuus/pelottomuus (-6a, 6c, -6d, -7a, 7b, -7c, 8d)
3) saalistushalukkuus (3a, 3b, 3c, 3d)
4) sosiaalisuus (1a, 1b, 1c)
5) aggressiivisuus (5b, 6b, 8a, 8b)
6) etäleikkisyys (5c, 5d, 5e)

Tulokset vertailusta osoittivat että MH-luonnekuvauksessa mitataan kolmea persoonallisuuskomponenttia 1) kiinnostus leikkiin ihmisen kanssa, 2) asenne/suhtautuminen vieraita kohtaan (kiinnostus, pelko ja aggressiivisuus), ja 3) ei-sosiaalinen pelko (elottomaan/ei-ihmiseen kohdistuva) vastaten ominaisuukisa: leikkisyys, uteliaisuus/pelottomuus, sosiaalisuus.

Tavoitteena itselläni oli käydä läpi nämä persoonallisuuspiirteet ja mitä mihinkin faktoriin kuuluukaan ja tässähän nämä on hyvin selkeästi suoraan artsuista.

Kiinnostava on myös vertailu MH-luonnekuvaustuloksista ja PK-koetuloksista. Siitä sitten kenties toisella kertaa lisää.