Koirien käyttäytymisestä, luonteesta, persoonallisuudesta, testaamisesta, hyvinvoinnista, teknologiasta ja vähän muustakin.

sunnuntai 14. tammikuuta 2018

Miten hidastaa koiran ikääntymisen vaikutuksia – Aktivoi ikääntyvää koiraasi!Ikääntyminen vaikuttaa koiran käyttäytymiseen ja kognitiivisiin kykyihin


Ikääntyminen vaikuttaa koirilla käyttäytymiseen ja useisiin kognitiivisiin alueisiin, kuten sosiaaliseen vastaanottavuuteen, uteliaisuuteen uusia kohteita kohtaan, oppimiseen, muistiin, tilan hahmottamiseen näköaistin avulla, toimintakykyyn sekä havainnointiin (Chapagain jne, 2017; Piotti jne, 2017). Lisäksi ikääntyminen ja erityisesti siihen liittyvät aivoissa tapahtuvat muutokset voivat alentaa koirilla, kuten ihmisilläkin, mm. itsehillintää ja tehtävään keskittymiskykyä. Ikääntyminen siis voi vaikuttaa koiran käyttäytymiseenkin monella tavalla, kun koiran kognitiiviset kyvyt muuttuvat ikääntymisen myötä fyysisten muutosten ohella.

Milloin ikääntyminen koiralla alkaa?


Kysymykseen milloin ikääntyminen alkaa koirilla, ei ole toistaiseksi selkeää vastausta. Rotujen eliniässä on isoja eroja, kuten myös rotujen koossa ja painossa. Ikääntymisen alkaminen voi olla erilainen eri kognitiivisilla alueilla. Arviot vaihtelevat 7-11 vuoden välillä tutkimuksesta riippuen, mutta yksilölliset erot voivat olla suuria. Myös nopeus, jolla muutokset tapahtuvat voi vaihdella. Joissakin tutkimuksissa on raportoitu nopeitakin kuudessa kuukaudessa tapahtuvia muutoksia aktiivisuudessa, leikissä ja vihjeisiin (komentoihin) reagoinnissa, sekä lisääntyvissä peloissa ja fobioissa (Salvin jne 2011).

Miten koiran ikääntymisen huomaa?


Muutokset käyttäytymisessä ovat ensimmäisiä merkkejä koiran ikääntymisestä. Koiran ikääntyessä sen fyysinen aktiivisuus tyypillisesti vähenee. Koira käyttää suuremman osan päivästä nukkumiseen, vaikuttaa rauhallisemmalta ja vähemmän aktiiviselta. Omistaja tällöin usein vähentää sekä koiran fyysistä että henkistä aktivointia – eli ulkoilun määrää sekä myös kouluttamista, leikkimistä tai muuta yhteistä puuhastelua koiran kanssa. Muutokset käyttäytymisessä voivat johtua myös muista syistä kuin normaalista ikääntymisestä, kuten kivuista, sairauksista tai patologisista ikääntymiseen liittyvistä ongelmista (CDS, canine cognitive dysfunction). Patologiset ikääntymiseen liittyvät muutokset voivat olla muun muassa disorientaatiota, vähentynyttä sosiaalista vuorovaikutusta, muutoksia valve-uni sykleissä, sisäsiisteyden katoamista, ja muutoksia aktiivisuudessa (Landsberg jne 2012). Omistaja saattaa myös havaita, että koiralla on vaikeuksia löytää lattialle pudonnutta ruokaa (Salvin, jne 2011). Vanhenevan koiran osalta on hyvä seurata koiran käyttäytymisen muutoksia ja keskustella niistä myös eläinlääkärin kanssa.

Tilan hahmottamisen haasteet ensimmäisiä merkkejä koiran ikääntymisestä


Kognitiivisissa kyvyissä tilan hahmottaminen on ensimmäisiä alueita, jossa tapahtuu muutoksia koiran ikääntyessä. Tällä alueella tapahtuva heikentyminen ennakoi muiden kognitiivisten kykyjen heikentymistä (Piotti jne, 2017). Koirilla tehdyssä tutkimuksessa nuoret koirat (ikä: 3.3v-6v, Mdn=4.6v, N=44 kpl) muistivat tilaan liittyvässä muistitehtävässä oikean muistipaikan useammin kuin vanhat koirat (ikä: 9v-11.6v, Mdn=10.7v, N=75kpl) (Piotti jne, 2017). Tilan hahmottamiseen liittyvää kykyä painaa mieleen ja palauttaa muistista tarvitaan, jotta koira sopeutuu ympäristöön. Muutokset tällä alueella vaikuttavat koiran elämänlaatuun ja käyttäytymiseen uusissa tai muuttuvissa ympäristöissä. Lisäksi vaikutuksia voi näkyä myös jopa harrastuksissa – koiran voi olla vaikea hahmottaa tilaan liittyviä tehtäviä uusissa ympäristöissä – kuten vaikkapa kohteen hahmottaminen kaukana koirasta, jonne koiran tulisi edetä.

Elämän läpi jatkuva oppiminen vähentää ikääntymisen vaikutuksia koiralla


Perheiden lemmikkinä asuvilla bordercollieilla tehdyssä tutkimuksessa käytettiin näköön perustuvaa erottelutehtävää oppimisen ja muistin mittaamiseen. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että oppiminen heikkenee iän myötä (Wallis jne 2014). Tuoreemmassa julkaisussa oppimisen ja joustavuuden raportoidaan heikkenevän ikääntyneillä koirilla (yli 13v), mutta pitkäkestoisessa muistissa ei havaittu eroa nuorten ja ikääntyneiden koirien välillä (Wallis jne, 2016).  Bordercollieilla ja muilla lemmikkikoirilla (yht. 185 kpl) tehdyssä tutkimuksessa havaittiin myös, että ikääntyneillä koirilla oli heikompi kyky kiinnittää ja säilyttää huomio kohteessa kuin nuorilla koirilla (Chapagain jne 2017). Lisäksi tässä tutkimuksessa havaittiin, että koirilla, joilla oli aktivointia ja elämän läpi jatkuvaa koulutusta, mahdollisuus uuden oppimiseen sekä ongelmanratkaisuun, ikääntymisen vaikutukset olivat vähäisempiä. Lisää tutkimuksia kuitenkin tarvitaan, koska tutkimusten tulokset ovat osittain myös ristiriitaisia. Koirien ikääntymiseen liittyvä tutkimus onkin tällä hetkellä erittäin aktiivista, joten lisää tietoa on tulossa lähivuosina aiheesta.

Miten hidastaa koiran ikääntymisen vaikutuksia ja aktivoida ikääntyvää koiraa?


Mitä omistaja voi tehdä seniorikoiran kognitiivisten kykyjen ylläpitämiseksi ja ikääntymisen vaikutusten hidastamiseksi? Tutkimusten mukaan koirallakin ikääntymistä hidastaa fyysinen ja henkinen aktivointi sekä positiiviset kokemukset ja positiiviset tunteet (Chapagain jne 2017, Wallis jne 2017). Aktivoinnin vähentäminen ja lopettaminen voi jopa nopeuttaa koiran vanhenemista sekä heikentää hyvinvointia ja ihmisen ja koiran välistä suhdetta. Omistajan tulisi siksi tarjota koiralle liikunta- ja tutkimismahdollisuuksia mahdolliset fyysiset rajoitteet huomioiden tuttujen paikkojen lisäksi myös uusissa tai vaihtelevissa ympäristöissä, joissa on mahdollisuus tutustua uusiin asioihin ja tuoksuihin. Lisäksi kaikenlainen ongelmanratkaisu, ruoan, hajujen tmv. etsiminen, tehtävien suorittaminen ja uuden oppiminen palkkion saamiseksi ja saavuttamiseksi, sekä yhdessä omistajan kanssa leikkiminen ja muu sosiaalinen vuorovaikutus edistävät koiran positiivista tunnetilaa ja ylläpitävät kognitiivisia kykyjä.

Tärkeää on, että sekä omistaja, että koira nauttivat yhdessä tekemisestä ja olemisesta, ja ikääntyvä koirakin saa huomiota, haasteita ja mahdollisuuksia tehdä, tutkia ja oppia uusia asioita. Hyvällä mielellä on iso merkitys sekä koiran, että omistajan hyvinvoinnille!