Koirien käyttäytymisestä, luonteesta, persoonallisuudesta, testaamisesta, hyvinvoinnista, teknologiasta ja vähän muustakin.

Luettavaa


Päivittelen alla olevia listoja ehtiessäni, mutta pyrin lisäämään vähintään kaikki, joihin blogissa viittaan ja joita käytän lähteenä:

Kirjoja
  Suomeksi:

  Tommy Wiren & Päivi Romppainen: Onnistu koirasi koulutuksessa
  Tuire Kaimio: Pennun kasvatus; Koirien käyttäytyminen
  Turid Rugaas: Rauhoittavat signaalit
  Raymond ja Lorna Coppinger: Koira? Ihmisen paras ystävä biologin näkökulmasta (myös englannikielinen laajempi kirja saatavilla)
  Karen Pryor: Koira ja delfiini
  Barbara Handelman: Koirien kieli ja käyttäytyminen – kuvitettu opas
  Patricia McDonnel: Hihnan toisessa päässä

  Ruotsiksi:
   
  Ingrid Tapper: Etologiboken – om hundens beteende
  Per Jensen: Djurens språk – samtal om makt, sex och barnuppfostran
  Lars Fält: Hundens språk och flockliv
  Ingrid Tapper: Hundens mentalitet - från test till beskrivning
  Kenth Svartberg: Bra Relation – om sampspelet mellan hund och människä med TSB-modellen

  Englanniksi:

  Jean Donaldson: Dogs are from Neptune; The culture clash; Oh Behave!

  Bruce Fogle: The dog’s mind – understanding your dog’s behavior
  Houpt, K.A.:Domestic Animal Behaviour
  Lindsay, S.R.: Handbook of Applied Dog Behavior and Training, Vol 1&2
  James Serpell: The Domestic Dog: Its Evolution, Behaviour and Interactions with People
  Sophia Yin: Low stress handling, restraint and behavior modification of dogs and cats; Perfect Puppy in 7 Days   Artikkeleita, esityksiä

  Suomeksi:

  Tuulia Burgherr: Miltä koirasta tuntuu? Koiran tunnetilat käytösterapiassa. Luentokalvot: Koiran hyvinvointifoorumi, 16.11.2010.
  Riitta Lamminsalo: Koiran luonne ja käyttäytyminen, HETI 2, 3-27, 2005.
  Pirjo Lehtinen, Katariina Mäki: Luonnetesti koiranjalostuksen apuvälineenä, HETI 1, 19-25, 2005
  Katariina Mäki: Jalostuskoiran valinta, 2010.
  Katariina Mäki: Koirarotujen välillä suuria eroja tyypillisessä käyttäytymisessä, HETI ry, 2008
  Sanni Somppi: Koiran mieli. Luentokalvot: Koiran hyvinvointifoorumi, 16.11.2010.
  Katriina Tiira: Koiran persoonallisuus ja ominaisuudet sekä niiden vaikutus koulutettavuuteen ja motivaatioon. Luentokalvot: GR kasvattajapäivät, 2011.
  Katriina Tiira: Koiran periytyvä persoonallisuus, Luentokalvot: Koiran hyvinvointifoorumi, 16.11.2010.
  Katriina Tiira: henk.koht.kommunikaatio - kalvojen teemat: metsästysominaisuudet, persoonallisuus, puolustushalua mittaavat kokeet, luonnetestit, millainen on hyvä testi, periytyminen, 5/2012.
   
  Englanniksi: 

  Blackwell, E.J., Twells, C., Seawright, A., Casey, R.A. 2008. The relationship between training methods and the occurrence of behavior problems, as reported by owners, in a population of domestic dogs. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, 3 (5), 207–217
  Camps, T., Amat, M., Mariotti, V.M., Le Brech, S., Manteca, X., 2012. Pain-related aggression in dogs: 12 clinical cases, Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, 7 (2), 99-102, DOI: 10.1016/j.jveb.2011.08.002
  Egan, V.; MacKenzie, J., 2012. Does Personality, Delinquency, or Mating Effort Necessarily Dictate a Preference for an Aggressive Dog? Anthrozoos: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals, 25 (2), 161-170.
  Herron, M.E., Shofer, F.S., Reisner, I.R., 2009. Survey of the use and outcome of confrontational and non-confrontational training methods in client-owned dogs showing undesired behaviors, Applied Animal Behaviour Science, 117 (1), 47-54 DOI: 10.1016/j.applanim.2008.12.011 
  Liinamo, A-E. et al. 2007 Genetic variation in aggression-related traits in Golden Retriever dogs, Applied Animal Behaviour Science, 104, 95-106. 
  Lindberg, S., Strandberg, E. Swenson, L. 2004. Genetic analysis of hunting behavior in Swedish Flatcoated Retrievers, Appliaed Animal Behaviour Science, 88, 289-298. 
  Perez-Guisado, J. and Munoz-Serrano A., 2009. Factors Linked to Dominance Aggression in Dogs, Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (2), 336-342. 
  Ruefenacht, S.,et al. 2002. A Behavirou test on German Shpeherd dogs: heritability of seven different traits, Applied Animal Behavior Science 79, 113-132. 
  Saetre, P. Strandberg, E. Sundgren, P.E. et al. 2006. The genetic contribution to canine personality. Genes, Brain and Behavior 5, 240-248. 
  Strandberg, E. Jacobsson, J., Saetre, P. 2005. Direct genetic, maternal and litter effects on behaviour in German shepherd dogs in Sweden, Livestock production science, 93, 33-42. 
  Svartberg, K. 2006. Breed-typical behaviour in dogsHistorical remnants or recent constructs? Applied Animal Behaviour Science 96, 293-313. 
  Svartberg, K. Personality in Dogs, Doctoral Dissertation, 2003. 
  Svartberg, K, Forkman, B. 2002. Personality traits in the domestic dog (Canis familiaris), Applied Animal Behaviour Science 79, 133-155 
  Trut, L.N., 1999. Early Canid Domestication – the farm fox esperiment, American Scientist, 87, 160-169.